Sv.Lenart.jpg

Misel

Vloga iskrenega človeka je - zelo težka vloga.

 Gorki

Osnovne molitve

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

 

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen. (Apostolska vera)

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 

Angel Gospodov je oznanil Mariji
- in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija ...
Glej dekla sem Gospodova
- zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija ...
In Beseda je meso postala
- in med nami prebivala. Zdrava Marija ...
Prosi za nas sveta božja porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, * (v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)
- zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
- prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
- ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.

 

O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
- in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

 

Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
- O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.

 

Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.

 

O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi
me sprejmi v srce svoje.
- Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.
- Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.

 

Moj Bog, žal mi je,
da sem grešil in žalil tebe,
ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

Spravna molitev

 

Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

 

 

Rožni venec


Kako molimo?
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja

 


    1. Veseli del (ponedeljek in sobota)

 

        Prošnje:
        1. ki nam poživi vero.
        2. ki nam utrdi upanje.
        3. ki nam vžge ljubezen.


        Skrivnosti:
        1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
        2. ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
        3. ki si ga Devica rodila.
        4. ki si ga Devica v templju darovala.
        5. ki si ga Devica v templju našla.

 


    2. Svetli del (četrtek)

 

        Prošnje:
        1. ki nam daj duha pokorščine.
        2. ki nam daj srečo uboštva.
        3. ki nam podeli milost čistosti.


        Skrivnosti
        1. ki je bil krščen v Jordanu.
        2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
        3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
        4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
        5. ki je postavil sveto evharistijo.

 


    3. Žalostni del (torek in petek)

 

        Prošnje:
        1. ki nam utrdi spomin.
        2. ki nam razsvetli pamet.
        3. ki nam omeči voljo.

 

        Skrivnosti:
        1. ki je za nas krvavi pot potil.
        2. ki je za nas bičan bil.
        3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
        4. ki je za nas težki križ nesel.
        5. ki je za nas križan bil.

 


    4. Častitljivi del (sreda in nedelja)


        Prošnje:
        1. ki nam vodi naše misli.
        2. ki nam vodi naše besede.
        3. ki nam vodi naša dejanja.

 

        Skrivnosti:
        1. ki je od mrtvih vstal.
        2. ki je v nebesa šel.
        3. ki je Svetega Duha poslal.
        4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
        5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

 

 

Druge molitve

 

Molitev za nove duhovne poklice

Vsemogočni, večni in milostni Bog,

pokaži nam svojo milosrčnost in

usmili se našega naroda,

ki v svojih težavah k tebi kliče.

Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo,

da pošlji delavcev na svojo žetev:

z zaupanjem te zato prosimo,

daj nam v svoji brezmejni dobroti

mnogo svetih služabnikov,

pravih duhovnikov po svojem svetem Srcu,

ki bodo pastirji naših duš.

Vzemi iz našega naroda,

in tudi iz naše župnije,

v svojo sveto službo tiste,

za katere veš, da bodo kot pravi apostoli

neutrudno delali in se radostno žrtvovali

za tvojo slavo, za sveto katoliško Cerkev

in za naše zveličanje. Amen.

 

 

spravna molitev

 

Bog bodi hvaljen.

Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.

Hvaljen bodi Jezus Kristus,

pravi Bog in pravi človek.

Hvaljeno bodi ime Jezusovo.

Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.

Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.

Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem

oltarnem zakramentu.

Hvaljen bodi Sveti Duh, Tolažnik.

Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja,

presveta Devica Marija.

Hvaljeno bodi njeno sveto

in brezmadežno spočetje.

Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.

Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.

Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.

Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

 

 

Za naše mesto ali kraj

 

  Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje someščane (sovaščane), da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje in kraj miru.

Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam nadležni.

Molimo za varen promet v našem kraju, da ne bi ogrožali svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.

Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.

Molimo za tiste, ki v mestu delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnišnicah.

Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega kraja.

Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.

Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah, dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva; za Ijudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.

Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v našem kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na zemlji. Amen.

 

 

 

 

POSVETILNA MOLITEV

 

Presveta Devica Marija!

 

            Ti si Jezusova mati:

ti si ga pod srcem nosila, ga rodila

in z njim pod križem trpela.

 

            Ti si tudi naša mati:

tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso

zgodovino.

 

            Tebi izročamo sami sebe,

da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

 

            Tebi izročamo naše družine,

da bi bile odprte za življenje in

bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

 

            Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,

da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

 

            Tebi izročamo slovensko domovino,

da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

 

            Tebi izročamo naše rojake po svetu,

da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

 

            Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

 

Sprejmi nas v svoje varstvo

in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,

našemu Odrešeniku, ki živi

in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information